Creativity

Innovation

Originality

Imagination

 

Salient

Salient is an excellent design with a fresh approach for the ever-changing Web. Integrated with Gantry 5, it is infinitely customizable, incredibly powerful, and remarkably simple.

Download

Curatele

 

Curatele is de meest vergaande beschermingsmaatregel. Een curator behartigt de financiële én persoonlijke belangen van de cliënt. Hij is dus eigenlijk zowel mentor als bewindvoerder. De betrokkene wordt handelingsonbekwaam en verliest het gezag over minderjarige kinderen. Het is bedoeld voor mensen die niet zelfstandig over hun financiële en persoonlijke zaken kunnen beslissen, of hun veiligheid of die van anderen in gevaar brengen. Dit kan het gevolg zijn van een lichamelijke of geestelijke toestand of van drank- of drugsmisbruik.

De curator is de wettelijk vertegenwoordiger van de onder curatele gestelde, treedt voor hem op en behartigt de financiële en andere belangen van de onder curatele gestelde. Voor praktisch elke handeling en beslissing moet de curator toestemming geven. Is iemand onder curatele gesteld, dan verliest die persoon immers zijn handelingsbekwaamheid. Hij kan bijvoorbeeld niet meer zelfstandig een huur- of koopovereenkomst sluiten. De curator kan deze overeenkomst en andere zoals bijvoorbeeld abonnementen, bestellingen etc. terugdraaien als dat nodig is.

Curatele komt altijd in het centraal curateleregister te staan.

Wat zijn de taken van een curator op financieel vlak?

 • De curator zorgt net als bij Bewindvoering voor de financiële huishouding van betrokkene.
 • De rekeningen worden betaald en het budget word bewaakt.
 • De financiële administratie word bijgehouden.
 • De belastingaangifte ( Box 1 ) word geheel verzorgd.
 • Toeslagen zoals o.a. huurtoeslag, zorgtoeslag en overige toeslagen worden aangevraagd.
 • De rekeningen komen niet meer bij betrokkene thuis, maar bij de curator op kantoor.

De curator behartigt ook de andere belangen van de onder curatele gestelde, namelijk:

 • Zo vertegenwoordigt de curator de onder curatele gestelde als het gaat om verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding.
 • De curator moet de onder curatele gestelde waar mogelijk betrekken bij wat er moet gebeuren en moet de onder curatele gestelde stimuleren om zoveel mogelijk zelf te beslissen en te doen.
 • Als de onder curatele gestelde daar niet toe in staat is - de onder curatele gestelde is dan ‘wilsonbekwaam’ - beslist de curator in samenspraak met bijvoorbeeld hulpverleners, artsen en andere betrokkenen over de medische behandeling of over het zorgplan.
 • De curator kan ook op persoonlijk vlak advies geven, bijvoorbeeld over het wel of niet omgaan met bepaalde mensen.
 • De curator kan beslissingen nemen inzake de woon- en verblijfplaats van de betrokkene.

Meer algemeen kan nog worden gezegd dat aan de curator alle bevoegdheden toekomen die hij voor een goede vervulling van zijn taak nodig heeft.