Creativity

Innovation

Originality

Imagination

 

Salient

Salient is an excellent design with a fresh approach for the ever-changing Web. Integrated with Gantry 5, it is infinitely customizable, incredibly powerful, and remarkably simple.

Download

Over ons

wie wij zijn

SB bewind is een professionele organisatie met een lange ervaring in het beheren van financiën, zorg gerelateerde vraagstukken en bezit over belanghebbende juridisch kennis.

Wij gaan zorgvuldig om met gegevens van onze cliënt. Alles wat van belang is wordt digitaal geregistreerd. De verwerking van de persoonsgegevens zijn dan ook gemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens. Jaarlijks leggen wij rekening en verantwoording af over uw de financiën aan de kantonrechter en worden wij gecontroleerd door de accountant conform Besluit Kwaliteitseisen. Om onze kennis up-to-date te houden volgen wij jaarlijks bijscholingscursussen. Daarnaast hebben wij met de Kantonrechter een jaargesprek over de ontwikkelingen van de rechtbank en onze organisatie.

Als ervaringsdeskundige proberen wij ons zo goed mogelijk te verplaatsen in de problematieken van onze cliënten. We streven er naar om door middel van Samenwerken en Betrokkenheid de omstandigheden van onze cliënten zo snel mogelijk de structureren, stabiliseren en te werken naar een leefbare situatie.